dlaczego Tachoteam a nie program

PROGRAM
DO
ROZLICZANIA KIEROWCÓW

vs

 

– aplikacja obsługiwana przez Twojego pracownika

– TachoEksperci – byli inspektorzy ITD

– bardzo wysokie koszta – cena oprogramowania (plus częsta aktualizacja) waha sie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy rocznie w zależności od posiadanego taboru

– stały kosztmiesięczny oparty na  indywidualnej umowie na czas nieokreślowny – możesz zerwać współpracę kiedy chcesz

– brak miejsca na negocjacje

– indywidualne, jasne warunki współpracy

– kontrola w firmie – samoreprezentacja przez przewoźnika lub jednorazowa, kosztowna reprezentacja firmy zewnętrznej

– drobiazgowe przygotowanie do kontroli (wiemy jaką dokumentację I w jaki sposób przygotować do weryfikacji) I reprezentacja podczas konroliprzez doświadczonego TachoEksperta (wystarczy podpis na pełnomocnictwie I przedsiębiorca nie musi w nich osobiście uczestniczyć)

– brak wykazu zmian w przepisach – przedsiębiorca kosztem swojego czasu musi wgłębiać się w tajniki prawne transportu

– zmiana przepisów – bezzwłoczny info SMS do każdego przedsiębiorcy I jego kierowców

– przedstawiciel – płatne szkolenia, aktualizacje, kilometrówka

– wyznaczony opiekun klienta – stały, nieograniczony kontakt

– naruszenie kierowcy = nieuchronna kara finansowa podczas kontroli

kolejne naruszenie = kolejna kara

powtarzalność naruszeń – brak wychwycenia błędu

– naruszenie = obrona, niwelowanie  błędów

– analiza naruszeń —→ CO TO ZA TWÓR?

– szczegółowa analiza naruszeń w celu ich eliminacji, informowanie I edukowanie kierowców – eliminowanie ponownego pojawienia się tego samego błędu

– mandat/kara –→ płacisz natychmiast

– wyjaśnienia –→obrona–→niwelowanie kosztów

-niegospodarność dysponowania  czasem pracownika (na etacie zajmuje się obsługą programu pomijając strategiczne dla firmy zadania spedycyjne czy inne statutowe)

– oszczędność czasu – TachoTeam rozwiąże każsy aspekt ewidencji I  rozliczania czasu pracy kierowcy-→ Twój pracownik może wykonywać czynności takie jak: pozyskiwanie nowych klientów czy czynności spedycyjne

– brak dokumentacji – program nie stworzy systemu ewidencji I istotnego dla przedsiębiorstwa zbioru dokumentacji

-przedsiębiorca nie ma wiedzy na temat optymalizacji działań w przedsiębiorstwie lub przepłaca za bazę materiałową

– stworzenie pełnej dokumentacji pracowniczej zabezpieczającej przed jakimikolwiek roszczeniami – w cenie miesięcznego abonamentu,

– regulaminy , obwieszczenia, prawidłowe umowy o pracę zgodne z aktualnym wynagrodzeniem minimalnym, dyżurami, nadgodzinami, itp

– program nie zgłosi pracowników do płacy minimalnej na terenie krajów UE

– zgłaszanie do systemu płacy minimalnej krajów UE – w cenie

– program nie sporządzi wniosków  o llicencję, ne przypilnuje ważności dokumentów, umów

– zespół TachoTeam dba o szereg aspektów związanych z prawidłowym prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego

-program nie napisze odwołań

– TachoEksperci sporządzają pisma, odwołania, wyjaśnienia do służb kontrolnych m.in ITD, PIP,służby celnej , straży granicznej I do służb kontrolnych UE, a także skargi (WSA), czy  kasacje  (NSA) I mają na tym koncie niemałe sukcesy!