NOWOŚCI W PRAWIE DROGOWYM

???????????????? Uwaga branża transportowa! Od 6️⃣MAJA wprowadzane są w Polsce ????????istotne zmiany w prawie drogowym związane z Europejską Opłatą Elektroniczną (EETS). ????????
⚖️Od 6 maja wprowadzane są zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące Europejskiej Opłaty Elektronicznej (EETS). ???????????? Celem tych zmian jest ułatwienie poruszania się po polskich drogach zarówno kierowcom krajowym, jak i tranzytowym. ????️????
Nowelizacja ustawy wprowadza m.in.:
✅ Rozszerzenie zastosowania EETS na systemy z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (ANPR)
✅ Ułatwienia dla dostawców EETS w zawieraniu umów z podmiotami pobierającymi opłaty
✅ Obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty
✅ Obowiązki dla podmiotów świadczących usługi poboru opłat drogowych w zakresie księgowości i udostępniania informacji
✅ Określenie zasad wymiany danych między dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty
✅ Obowiązek posiadania środowiska testowego dla dostawców EETS przez podmioty pobierające opłaty
✅ Określenie organu do wstępnych kontaktów administracyjnych
✅ Obowiązki użytkowników EETS i podział odpowiedzialności związanej z prawidłowym poborem opłat
✅ Podstawowe elementy umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS
✅ Wyznaczenie punktu kontaktowego dla transgranicznej wymiany informacji
✅ Określenie krajowych podmiotów uprawnionych do transgranicznej wymiany informacji
✅ Zakres danych i tryb wymiany w ramach transgranicznej wymiany informacji
✅ Uprawnienie dla GITD do zatrzymania pojazdu w przypadku naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
✅ Tryb sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania z danych podlegających wymianie
✅ Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wymianą danych w ramach transgranicznej wymiany informacji.
⚠️ Zadbajcie o to aby być na bieżąco ze zmianami i dostosować się do nowych przepisów! Bezpiecznej i szerokiej drogi! ????️
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest