OSTATNI DZWONEK

⚠️WAŻNE ⚠️ informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego⚠️
ℹ️ Przypominamy, że do 31 marca 2023 r. należy złożyć OŚWIADCZENIE o liczbie osób zatrudnionych w firmie na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz informację o średniej arytmetycznej liczbie kierowców wykonujących operacje transportowe w roku 2022.
‼️SKRÓT INFO‼️
1️⃣ Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. w formie dokumentu papierowego lub podpisane podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP.
2️⃣ Termin składania oświadczenia za dany rok to 31 marca roku następnego.
3️⃣ Dla oświadczeń za rok 2022 termin składania oświadczenia mija 31 marca 2023 r.
4️⃣ Oświadczenie należy przesłać do organu dysponenta danych – do organu wydającego zezwolenie lub w przypadku “50 latek” – do starostwa (dysponent danych).
5️⃣ W oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/umowę zatrudnienia/zlecenia oraz kierowców wykonujących operacje transportowe.
6️⃣ Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, posiadający ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu, również są zobowiązani do złożenia oświadczenia.
7️⃣ Jeśli właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej jest także kierowcą, uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców.
8️⃣ W oświadczeniu należy ująć również kierowców, z którymi przedsiębiorca zawiera umowę bez względu na formę zatrudnienia.
9️⃣ ????Druk do pobrania i uzupełnienia:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest